Reserveren

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Indoor Karting Hoogeveen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Indoor Karting Hoogeveen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Indoor Karting Hoogeveen verstrekt. Indoor Karting Hoogeveen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Indoor Karting Hoogeveen de gegevens nodig heeft

Indoor Karting Hoogeveen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Indoor Karting Hoogeveen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Indoor Karting Hoogeveen de gegevens bewaart

Indoor Karting Hoogeveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Indoor Karting Hoogeveen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar informatie@kartinghoogeveen.nl. Indoor Karting Hoogeveen zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Indoor Karting Hoogeveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Indoor Karting Hoogeveen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door Indoor Karting Hoogeveen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Indoor Karting Hoogeveen op via informatie@kartinghoogeveen.nl

https://www.kartinghoogeveen.nl/ is een website van Indoor Karting Hoogeveen. Indoor Karting Hoogeveen is als volgt te bereiken:

Postadres: Marconistraat 14a

Vestigingsadres: Marconistraat 14a

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: 0528 - 233 320

E-mailadres: informatie@kartinghoogeveen.nl   

Aanpassen privacyverklaring

Indoor Karting Hoogeveen behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

GA MET ELKAAR DE STRIJD AAN
EN KOM ERACHTER WIE HET BESTE IS

Reserveren